Matični ured Brdovečko Prigorje

matično područje

Brdovečko Prigorje

adresa ureda

Zagrebačka 24

telefon i telefaks

01/3397-274

radno vrijeme

7,00-15,00

matičari

Vesna Bukovina
Mirjana Filipčić