Matični ured Pokupsko

matično područje

Pokupsko

adresa ureda

preselio u Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34

telefon i telefaks

01/6254-032

radno vrijeme

7,00 - 15,00

matičari

Dijana Vuglenović

Matično područje Kravarsko
adresa: preselio u Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34
radno vrijeme: 7,00-15,00
telefon/telefaks: 01 6254-032