Matični ured Sv. Nedelja

matično područje

Sveta Nedelja

adresa ureda

Trg A. Starčevića 5

telefon i telefaks

01/3373-565

radno vrijeme

7,00-15,00

matičari

Melita Križetić