Matični ured Zaprešić

matično područje

Zaprešić

adresa ureda

Trg žrtava fašizma 1
Voditelj Branko Ištuk
Tel:01/3310-390
Faks:01/3350-617

telefon i telefaks

01/3350-637
01/3350-617 tel i fax

radno vrijeme

7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Katica Štipak
Ivana Pezić
Matično područje Bistra
adresa: Stubička 509
radno vrijeme: pon i sri 7,00-15,00
rad sa strankama: pon i sri 8,00 - 14,30
telefon/telefaks: 01 3390-037