OBJAVA BIRAČIMA O ODRŽAVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE