Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Zaprešića