Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog