Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Selnica