Sport

>> REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI PRAVNIH OSOBA

>> REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI FIZIČKIH OSOBA


Sportska inspekcija u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji
provodi inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta u provedbi Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12) i propisa donesenih na temelju njega te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena Zakonom o sportskoj inspekciji ("Narodne novine" br. 86/12).
Viša sportska inspektorica: Vesna Medved, dipl.defektolog-soc.pedagog
Telefon: 01 6345-250