Ispostava Jastrebarsko

za Grad Jastrebarsko, te Općine Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak

adresa ispostave: 

10450 Jastrebarsko, Ulica Vlatka Mačeka 2

voditeljica ispostave:
GORDANA PAVKOVIĆ-PASECKY po ovlaštenju Predstojnice

kontakt: 

e-mail: udu.zz.jastrebarsko@zg.ht.hr
pisarnica: 01 6281-116

elektronička kontaktna točka:
pisarnica.jastrebarsko@uduzz.hr

ustrojstvene jedinice u Ispostavi: 

Služba za gospodarstvo (neposredni izvršitelji)
    Nikolina Kostelac tel: 01 6281-114
    Vedrana Vučković, upravni savjetnik za gospodarstvo
    tel: 01 6283-994

Služba za društvene djelatnosti (neposredni izvršitelji)
    Gordana Pavković Pasecky, upravna savjetnica za društvene djelatnosti,
    tel: 01 6281-115, fax: 01 6284-660
    Ivan Šmidlehner, samostalni upravni referent za hrvatske branitelje, stradalnike II  Svjetskog rata i zdravstvenu zaštitu
    tel: 01 6281-113

Služba za opću upravu (neposredni izvršitelji)
    Helena Lončar, upravna referentica za popis birača
    tel. i fax: 6284-464   
    Matični ured Jastrebarsko
    Matični ured Pisarovina

Služba za imovinsko-pravne poslove
    Danijela Gilja, viši upravni savjetnik za imovinsko pravne poslove
    tel: 01 6281-119, e-mail: danijela.gilja@uduzz.hr
    Jadranka Cvetan, upravna referentica za imovinsko-pravne poslove
    tel: 01 6281-119, e-mail:jadranka.cvetan@uduzz.hr
foto: 
Jastrebarsko