Matični ured Dugo Selo

matično područje

Dugo Selo
Rugvica
Brckovljani

adresa ureda

Josipa Zorića 1

telefon i telefaks

01/2753-208
01/2753-131

radno vrijeme

7,00 – 15,00
rad sa strankama: 7,30- 14,30

matičari

Dražena Ursa
Tatjana Ružić
Dubravka Mladen