Matični ured Dugo Selo

matično područje

Dugo Selo
Rugvica
Brckovljani

adresa ureda

Josipa Zorića 1
Tel:01/2753-122
Fax:01/2753-080

telefon i telefaks

01/2753-122
01/2753-208
fax. 01/2753-208

radno vrijeme

7,00 – 15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Dražena Ursa
Tatjana Ružić
Dubravka Mladen