Matični ured Jakovlje

matično područje

Jakovlje

adresa ureda

Adele Sixta 2

telefon i telefaks

01/3351-204

radno vrijeme

Uto 7,00 – 15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Iveković Dubravko