Matični ured Jastrebarsko

matično područje

Jastrebarsko
Sveta Jana
Petrovina

adresa ureda

Vlatka Mačeka 2

telefon i telefaks

01/6281-128
Fax. 01/6272-016

radno vrijeme

7-15
rad sa strankama: 8,00-14,30

matičari

Nada Jagodić
Đurđica Rak
Mladen ObelićMatično područje Klinča Sela
adresa: Karlovačka 28e
radno vrijeme: pon i čet 7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30
telefon/telefaks: 01 6289-350