Matični ured Kloštar Ivanić

matično područje

Kloštar Ivanić

adresa ureda

Školska 22

telefon i telefaks

01/2892-221

radno vrijeme

Pon, Sri, Pet 7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Marica Pavanić