Matični ured Krašić

matično područje

Krašić
Kostanjevac
(Sošice, Kalje)

adresa ureda

preselio u Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2

telefon i telefaks

 

radno vrijeme

7-15

matičari