Matični ured Orle

matično područje

Orle

adresa ureda

preselio u Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34

telefon i telefaks

01/6254-031

radno vrijeme

Pon-pet 7-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Mirela Marušić