Matični ured Pušća

matično područje

Pušća
Dubravica
Luka

adresa ureda

preselio u Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1

telefon i telefaks

01/3350-637
01/3350-617 tel i fax

radno vrijeme

Pon - pet 7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Ivana Pezić
Katica Štipak