Matični ured Sv. Nedelja

matično područje

Sveta Nedelja

adresa ureda

Trg A. Starčevića 2

telefon i telefaks

01/3373-565

radno vrijeme

7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Melita Križetić