Matični ured Samobor

matično područje

Samobor

adresa ureda

Trg kralja Tomislava 5
Voditelj Danica Pučar
Tel:01/3378-222
Faks:3378-223

telefon i telefaks

01/3378-241 MR
01/3378-244
01/3378-242 MV
01/3378-243 MU i KD
Fax. 01/3363-201

radno vrijeme

7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Zoran Perović
Barica Jandrlić
Cvetka Radulović
Svjetlana Borić


Matično područje Stupnik
adresa: Gornjostupnička 33
radno vrijeme: sri 8,00-12,00
telefon/telefaks: 01 6588-701