Matični ured Velika Gorica

matično područje

Velika Gorica
Dubranec
Velika Mlaka
Lukavec
Novo Čiče

adresa ureda

Trg kralja Tomislava 34
Voditelj Nada Kovačić
Tel:01/6254-028
Faks:01/6254-022

telefon i telefaks

01/6254-005
01/6254-030
01/6254-031
01/6254-032

radno vrijeme

7,00-15,00 rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Sandra Petrić
Mirela Marušić
Dijana Vuglenović
Marija Horvačić