Matični ured Vukovina

matično područje

Vukovina

adresa ureda

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

telefon i telefaks

01/6254-032

radno vrijeme

7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari