Matični ured Sv. Ivan Zelina

matično područje

Sv. Ivan Zelina
Donja Zelina
Bedenica

adresa ureda

Trg A. Starčevića 12

telefon i telefaks

01/2060-698 c.
01/2060-489

radno vrijeme

7,00-15,00
rad sa strankama: 8,00 - 14,30

matičari

Mira Pentavec
Branka Mužar