POZIV NA TESTIRANJE

KLASA: 112-02/18-01/01
URBROJ: 238-06-02/3-18-105
Zagreb, 12. listopada 2018.
P O Z I V NA T E S T I R A N J E
KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvijete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine za radna mjesta:
1. Služba za imovinsko-pravne poslove - Zagreb sjedište
- Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/ica
2. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Jastrebarsko
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
3. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad
- Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
5. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Velika Gorica
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica
6. Služba za gospodarstvo – Ispostava Vrbovec
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

Prva faza testiranja održati će se dana 22. listopada 2018. godine (ponedjeljak) u dvorani u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji u Zagrebu, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4 (prizemlje).
Raspored testiranja:
 Služba za imovinsko-pravne poslove - Zagreb sjedište
Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica
- u 09,00 sati - svi kandidati
 Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Jastrebarsko
Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
i
Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica
Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
- u 10,00 sati – svi kandidati
 Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Velika Gorica
Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica
i
Služba za gospodarstvo – Ispostava Vrbovec
Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica
- u 11,00 sati – svi kandidati
 Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad
Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica
- u 13,00 sati – svi kandidati