O D L U K A o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji

Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji po raspisanom Javnom natječaju KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ: 238-06-02/3-18-1 od 26. rujna 2018. godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na slijedeće radno mjesto:
1. Služba za imovinsko-pravne poslove – Zagreb, sjedište – 1 izvršitelj/ica
- Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove