Evidencija ureda državne uprave o izdanim rješenjima kojim se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije

 A) Podaci o neprofitnoj/profitnoj pravnoj osobi organizatoru humanitarne akcije

 

 

 

 

 

Redni broj Podaci o pravnoj osobi Podaci o humanitarnoj akciji
 

Naziv

Adresa

Registarski broj

OIB

Odgovorna osoba u pravnoj osobi

Adresa elektronske

pošte

Naziv humanitarne akcije

Evidencijska oznaka humanitarne akcije

Oznaka vrste humanitarne

akcije

Rješenje kojim je odobreno organiziranje

humanitarne akcije (KLASA, URBROJ i datum izdavanja)

1.

Atletski klub „Martin Dugo Selo“

Goričica 3, Velika Ostrna, 10 370 Dugo Selo

01001521

08386688983

Vlado Šindler-predsjednik

vladosindler@gmail.com

Patrikov put nade“

ZGŽHA/LD-18-1

LD

KLASA:UP/I-550-04/18-01/01 URBROJ:238-03/1-18-5 od 05.02.2018.

2.

Majčina krila Šenkovec-društvo za bolji život

Četrnje 5, Kluč Brdovečki, 10 292 Šenkaovec

01002241

33041558897

Helena Kosmat-predsjednica

majcinakrila@gmail.com

Veliki fašnički ples

ZGŽ-HA/OST-18-2

OST

KLASA:UP/I-550-04/18-01/02 URBROJ:238-03/1-18-4 od 09.02.2018.

3.

O.Š. Josipa Badalića

Zagrebačka 11, Graberje Ivanićko

3032000478

54154274638

Martina Novak-ravnateljica

ured@os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr

Korak po korak za Leu

ZGŽ-HA/REH-18-3

REH

KLASA:UP/I-550-04/18-01/3 URBROJ:238-03/1-18-5 od 16.02.2018.

4.

O.Š. Antuna Augustinčića

Vladimira Nazora 2 a, Zaprešić

14460

18993083392

Danijela Adžijević-ravnateljica

danijela.adzijevic@skole.hr

Hrabar kao Daba

ZGŽ-HA/NODP-18-4

NODP

KLASA:UP/I-550-04/18-01/4 URBROJ:238-03/1-18-5 od 27.03.2018.

5.

Judo klub Sakura

Okićka 18, Sveta Nedelja

01002374

98840568065

Karlo Lacković-predsjednik

irena.kgt.forma@gmail.com

Za Maksa maksimalno

ZGŽ-HA/USI-18-5

USI

KLASA:UP/I-550-04/18-01/5 URBROJ:238-03/1-18-7 od 11.04.2018.

6.

O.Š. Ljudevita Gaja

Ljudevita Gaja 2, Zaprešić

14517

11090108512

Đurđica Šepac-ravnateljica

tajnistvo@os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr

Mi za Ivu

ZGŽ-HA/USI-18-6

USI

KLASA:UP/I-550-04/18-01/6 URBROJ:238-03/1-18-7 od 17.04.2018.

7.

Humanitarna udruga Savao

Matije Gupca 6, Velika Gorica

01003376

42762353828

Zvonko Jambrešić

udruga.savao@gmail.com

Srce

ZGŽ-HA/USI-18-7

USI

KLASA:UP/I-550-04/18-01/7 URBROJ:238-03/1-18-5 od 24.04.2018.

8.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Samobor

M. Krleže 5, Samobor

00772640

60600026156

Anica Francetić Kufrin

crveni.kriz.samobor@zg.t-com.hr

Stupnik je uz Vas

ZGŽ-HA/OST-18-8

OST

KLASA:UP/I-550-04/18-01/09 URBROJ:238-03/1-18-6 od 09.05.2018. godine

9.

Goričani humanitarka

Velika Gorica, Nikole Tesle, 97

01003227

65705956694

Robert Šipušić

goricani.humanitarka@gmail.com

Goričani humanitarka za brzog i Mića

ZGŽ-HA/OST-18-10

OST

KLASA:UP/I-550-04/18-01/08 URBROJ:238-03/1-18-8 od 17.05.2018.

10.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Zaprešić

Trg žrtava fašizma 8, Zaprešić

01000444

25151542664

Denis Ljevaković

ckzzapresic@hotmail.com

Solidarnost na djelu 2018.

ZGŽ-HA/PHO-18-12

PHO

KLASA:UP/I-550-04/18-01/14 URBROJ:238-03/1-18-4 od 04.10.2018. godine

11.

Volonterski centar „Kad bi svi..“

Josipa Komparea 5, Samobor

21010541

03296687606

Vesna Jelinčić

vesna,jelincic@gmail.com;info@kad-bi-svi.hr

Kad bi svi…za Školu u prirodi“

ZGŽ-HA/USI-18-13

USI

KLASA:UP/I-550-04/18-01/15 URBROJ:238-03/1-18-4 od 05.10.2018. i KLASA:UP/I-550-04/18-01/15 URBROJ:238-03/1-18-5 od 05.10.2018.

12.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Samobor

M. Krleže 5, Samobor

00772640

60600026156

Anica Francetić Kufrin

crveni.kriz.samobor@zg.t-com.hr

Solidarnost na djelu 2018“

ZGŽ-HA/OST-18-14

OST

KLASA:UP/I-550-04/18-01/12 URBROJ:238-03/1-18-5 od 05.10.2018. godine

13.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Velika Gorica

Trg kralja Tomislava 2, Velika Gorica

01000359

92310983936

Suzana Strunjak

crveni-kriz-vg@zg.t-com.hr

46. „Solidarnost na djelu“ za ljetovanje djece slabijeg imovinskog stanja

ZGŽ-HA/USI-18-15

USI

KLASA:UP/I-550-04/18-01/17 URBROJ:238-03/1-18-4 od 05.10.2018. godine

14.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Vatrogasna 3, Sveti Ivan Zelina

01000154

63457035985

Branka Puhelek

crveni.kriz.zelina@zg.t-com.hr

Solidarnost na djelu 2018“

ZGŽ-HA/USI-18-16

USI

KLASA:UP/I-550-04/18-01/13 URBROJ:238-03/1-18-5 od 10.10.2018. godine

15.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Dugo Selo

Ulica 2. gardijske brigade „Gromovi“ broj 3

01000520

01101413795

Gordana Kocaj

gdckds@hi.t-com.hr

Solidarnost na djelu 2018.

ZGŽ-HA/PHO-18-17

PHO

KLASA:UP/I-550-04/18-01/16 URBROJ:238-03/1-18-5 od 10.10.2018. godine

16.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Ivanić-Grad

Vulinčeva 30, Ivanić- Grad

01000285

81491147180

Ivana Bajt

gradsko.drustvo.crvenog.kriza@zg.t-com.hr

Solidarnost na djelu 2018.

ZGŽ-HA/PHO-18-18

PHO

KLASA:UP/I-550-04/18-01/18 URBROJ:238-03/1-18-5 od 10.10.2018. godine

17.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 23, Vrbovec

01000889

38476056380

Jelena Mucko

jelenamucko@net.hr;info@gdck-vrbovec.hr

Solidarnost na djelu 2018.

ZGŽ-HA/OST-18-19

OST

KLASA:UP/I-550-04/18-01/19 URBROJ:238-03/1-18-4 od 12.10.2018. godine

18.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Jastrebarsko

Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko

0100866

27151521780

Dunja Vlašić

crveni.kriz.jastrebarsko@gmail.com

46. sabirna akcija Solidarnost na djelu

ZGŽ-HA/USI-18-20

USI

KLASA:UP/I-550-04/18-01/20 URBROJ:238-03/1-18-5 od 15.10.2018. godine

19

Rotaract klub Velika Gorica

Ulica Matije Slatinskog 11, Velika Gorica

01003118

64912296718

Mirela Kotrman

kotrman.mirela@gmail.com

Humanitarni turnir u Aliasu

ZGŽ-HA/SPSOS-18-21

SPSOS

KLASA:UP/I-550-04/18-01/22 URBROJ:238-03/1-18-4 od 12.11.2018. godine

20.

Klub Zaprešićana-Zaprešćan

Bana Josipa Jelačića 141, Zaprešić

01001237

00195492155

Tomislav Bezuh

klub.zaprescana@gmail.com

14. Humanitarna aukcija umjetnina

ZGŽ-HA/OST-18-22

OST

KLASA:UP/I-550-04/18-01/23 URBROJ:238-03/1-18-4 od 28.11.2018.

21.

Twirling-mažoretni klub Sveta Nedelja

Vladimira Nazora 12, Strmec

01001062

00534229863

Branka Beljak

tmk.svetanedelja@gmail.com

Darujmo s ljubavlju

ZGŽ-HA/OST-18-23

OST

KLASA:UP/I-550-04/18-01/24 URBROJ:238-03/1-18-5 od 29.11.2018. godine

22.

Humanitarna udruga Ruah

Mirnovečka cesta 5, Samobor

01003152

95770057474

Romina Mataušić

romina.matausic@gmail.com

Ruah za Hrvatsku Kostajnicu

ZGŽ-HA/PHO-18-25

PHO

KLASA:UP/I-550-04/18-01/25 URBROJ:238-03/1-18-7 od 06.12.2018.

23.

Općina Jakovlje

Jakovlje, Adele Sixta 2

37620

20054872799

Sanja Borovec

sanja.borovec@jakovlje.hr;opcina-jakovlje@zg.t-com.hr

Božić svima

ZGŽ-HA/PHO-18-26

PHO

KLASA:UP/I-550-04/18-01/26 URBROJ:238-03/1-18-5 od 20.12.2018. godine

 

 

B) Podaci o fizičkoj osobi organizatoru humanitarne akcije

Redni broj

Podaci o fizičkoj osobi

Podaci o humanitarnoj akciji

 

Ime i prezime

Adresa

OIB

Adresa elektronske pošte

Naziv humanitarne akcije

Evidencijska oznaka humanitarne akcije

Oznaka vrste humanitarne akcije

Rješenje kojim je odobreno organiziranje humanitarne akcije (KLASA, URBROJ i datum izdavanja)

1.

Duško Jozić

Prikraj, 30. Svibnja 25

82124118533

duskojozic@gmail.com

Za Roka

ZGŽ-HA/LD-18-9

LD

KLASA:UP/I-550-04/18-01/10 URBROJ:238-03/1-18-4 od 11.05.2018.

2.

Igor Viceban

Gradići, Vladimira Nazora 14

25968895768

iviceban@gmail.com

Mladost je puna želja.Jelenina je samo jedna-ozdraviti u 28. Godini.

ZGŽ-HA/LB-18-11

LB

KLASA:UP/I-550-04/18-01/11 URBROJ:238-03/1-18-4 od 18.06.2018. godine

3.

Natko Gaberc

Vladimira Nazora 5, Samobor

24818481328

natko.gaberc1@gmail.com

Humanitarni božični koncert

ZGŽ-HA/OST-18-24

OST

KALSA:UP/I-550-04/18-01/21 URBROJ:238-03/1-18-7 OD 30.11.2018.