O D L U K A o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji

O D L U K A
o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji za radno mjesto:
3. Služba za zajedničke poslove,
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove, Zagreb-sjedište
Viši/a informatički/a referent/ica – 1 izvršitelj.