Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. na području Grada Jastrebarsko, te općine Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Žumberak

U prvi razred osnovne škole upisivati će se djeca koja do 01. travnja 2019. godine imaju navršenih šest (6) godina života.

Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedlog Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis). U tom slučaju roditelj/staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Ispostava Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, najkasnije do 31.03.2019. godine . Zahtjevu se prilaže: rodni list i uvjerenje o prebivalištu za dijete, te mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Jastrebarsko u Domu zdravlja Jastrebarsko, koje se provodi u razdoblju od 01.04. do 15.06. 2019. godine prema utvrđenom Rasporedu pregleda i pozivu koju će svaki roditelj dobiti na kućnu adresu .
Upisi će se obavljati u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja djeteta u skladu s Mrežom osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (NN 70/11).

Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u propisanom roku jer se nalazi na bolničkom liječenju ili na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili u obiteljskom domu, roditelj ili staratelj dužan je do 30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole.

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) biti će objavljen u ovom Uredu, Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije i osnovnim školama.

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obavljati će se u svim osnovnim školama na području Grada i općina prema prema pozivu škole na kućnu adresu.

Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, tel. 6281-115, 6281-116 ili na e-mail: gordana.pavkovic.pasecky@uduzz.hr