Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. na području Grada Samobora i Grada Sveta Nedelja

U prvi razred osnovne škole upisivati će se djeca koja do 01. travnja 2019. godine imaju navršenih šest (6) godina života.

Iznimno, na zahtjev roditelja/staratelja i prijedloga Stručnog povjerenstva Škole, u prvi razred se može upisati i dijete koje do kraja tekuće godine navršava šest (6) godina života (prijevremeni upis). U tom slučaju roditelj/staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Ispostava Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, najkasnije do 31. ožujka 2019. godine . Zahtjevu se prilaže: rodni list i uvjerenje o prebivalištu za dijete, te mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

Prije upisa obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta u osnovnoj školi prema mjestu stanovanja i Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu, Ispostava Samobor u Domu zdravlja Samobor, koje se provodi u razdoblju od 18. ožujka do 15. lipnja 2019. godine prema utvrđenom Rasporedu pregleda i pozivu koju će svaki roditelj dobiti putem dječjih vrtića, male škole, a ona djeca koja nisu uključena u spomenute ustanove na kućnu adresu i .

Upisi će se obavljati u osnovnoj školi najbližoj mjestu stanovanja djeteta u skladu s Mrežom osnovnih škola u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 70/11.) i Mreže osnovnih škola Grada Samobora.

Za dijete koje ne može pristupiti pregledu u propisanom roku jer se nalazi na bolničkom liječenju ili na rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne skrbi ili u obiteljskom domu, koji su promijenili prebivalište, roditelj ili staratelj dužan je do 30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole.

Pozivi prema rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece (raspored pregleda) dobivat će se putem ovog Ureda ili u Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obavljati će se u svim osnovnim školama na području Gradova Samobor i Sveta Nedjelja prema pozivu škole na kućnu adresu ili putem Zavoda za javno zdravstvo.

Pojedinačne obavijesti roditelji/staratelji mogu dobiti u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Samobor, Trg kralja Tomislava 5, tel. 3378 -220 ili na e-mail: maja.radjenovic.fijan@uduzz.hr