Obavijest građanima Općine Dubrava o radu Matičnog ureda Dubrava

Nastavno na obavijest Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji koja je objavljena dana 26.06.2019. godine, ovim putem se obavještavaju građani Općine Dubrava da je Matični ured Dubrava na lokaciji Dubrava, Braće Radića 2, sa danom 01.07.2019. godine ponovno otvoren.