OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

OBAVIJEST

PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

 Podnositelji zahtjeva koji se nalaze na Listi prvenstva za 2015. godinu, a nisu dobili rješenja, prenose se na Listu prvenstva za 2016. godinu te im se iznova utvrđuje mjesto na Listi prvenstva.

Podnositelji zahtjeva s Liste prvenstva imaju mogućnost u svrhu bodovanja zahtjeva za Listu prvenstva za 2016. godinu Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji do 20. 03. 2016. godine dostaviti potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu HZMO-a i druge dokaze o primanjima u 2015. godini u svrhu bodovanja imovinskog stanja. Ukoliko se do 20. 03. 2016. ne dostave dokazi o imovinskom stanju zahtjevi neće biti bodovani na temelju imovinskog stanja.

Novi zahtjevi za stambeno zbrinjavanje podnose se od 1. siječnja do 15. veljače 2016. godine na propisanim obrascima koje možete naći na web stranici Ureda: www.uduzz.hr. Uz novi zahtjev potrebno je priložiti sljedeće:

-     presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave (za maloljetnu djecu presliku domovnice, rodnog lista ili izvadka iz matice rođenih);

-     uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 08. 10. 1991. do trenutka podnošenja zahtjeva za sve osobe sa zahtjeva;

-     uvjerenje nadležnog ureda za katastar o posjedovanju/neposjedovanju  nekretnina za sve osobe sa zahtjeva i za sva mjesta prebivališta i boravišta od 08. 10. 1991. do dana podnošenja zahtjeva;

-     uvjerenje općinskog suda o vlasništvu nekretnina za sve osobe sa zahtjeva i za sva mjesta prebivališta i boravišta te vlasničke listove ukoliko netko ima u vlasništvu nekretnine;

-     potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave  o prometu nekretnina za sve osobe sa zahtjeva i sva mjesta prebivališta i boravišta od 08. 10. 1991. do trenutka podnošenja zahtjeva;

-     potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu HZMO-a i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u 2015. godini za sve osobe sa zahtjeva;

-     uvjerenje o nekažnjavanju sukladno toč. 3. st. 1. čl. 29. Zakona o poručjima posebne državne skrbi.

SVA DOKUMENTACIJA SE PREDAJE U ORIGINALU I U TRENUTKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA NE MOŽE BITI STARIJA OD ŠEST MJESECI

 

             Podnositelji zahtjeva za darovanje građevinskog materijala mogu ostvariti dodatne bodove :

 -     ako  borave u kući koja se po čl. 9. a. Zakona o područjima posebne državne skrbi smatra neuseljivom;

 -     za izgradnju nove kuće na građevinskom zemljištu;

 -     ako borave u stambenoj jedinici nedostatne površine propisane čl. 9. b. Zakona o područjima posebne državne skrbi .

 
Za ostvarivanje dodatnih bodova za darovanje građevinskog materijala podnositelj zahtjeva daje izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

ZAHTJEVI SE PREDAJU U :

ISPOSTAVI VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica za područje općine Pokupsko,

ISPOSTAVI JASTREBARSKO ulica Vlatka Mačeka 5, 10450 Jastrebarsko za područje općina Pisarovina i

ISPOSTAVI SAMOBOR, Trg Kralja Tomislava 5, 10430 Samobor za područje općine Žumberak.