Poziv na intervju razgovor


R E P U B L I K A  H R V A T S K A
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI


KLASA: 112-02/18-01/01
URBROJ: 238-06-02/3-18-108
Zagreb, 23. listopada 2018.

 

 

Na temelju članka 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17) upućujemo

 

 

 

P O Z I V    N A   R A Z G O V O R   ( I N T E R V J U)

 

 

    Pozivamo na usmeni razgovor (intervju) kandidate/kinje (osobe koje su prošle pismeno testiranje održano 22. listopada 2018. godine) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog u  u „Narodnim novinama“ broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, za prijam službenika/ice u državnu službu u Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji na neodređeno vrijeme na službenička mjesta:

1. Služba za imovinsko-pravne poslove -  Zagreb sjedište
- Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/ica

 

 
2. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Jastrebarsko
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

3. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad
- Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica

5. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Velika Gorica
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica

6. Služba za gospodarstvo – Ispostava Vrbovec
- Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica


Razgovor/intervju će se održati u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Zagreb, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, soba broj 14, dana 26. listopada 2018. godine (petak) i to:


1. u 08,30 sati:

 

REDNI BROJ

IME i PREZIME (inicijali)

ŠIFRA KANDIDATA


 

Naziv i redni broj radnog mjesta iz natječaja

1


 

I. Ć.

001.

1. Služba za imovinsko-pravne poslove - Zagreb sjedište

- Upravni/a savjetnik/ica za imovinsko pravne poslove

 

   

2. u 09,00 sati:

 

REDNI BROJ

IME i PREZIME (inicijali)

ŠIFRA KANDIDATA


 

Naziv i redni broj radnog mjesta iz natječaja

1


 

Ž. G.

008.

2. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Jastrebarsko

-Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

2


 


 

I. Š.

012.

2. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Jastrebarsko

i

3. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica

-Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

3


 

K. R.

007.

3. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica

-Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

4


 

K. J.

009.

3. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti – Ispostava Velika Gorica

-Samostalni/a upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

 

 


3. u 10,00 sati:

 

REDNI BROJ

IME i PREZIME (inicijali)

ŠIFRA KANDIDATA


 

Naziv i redni broj radnog mjesta iz natječaja

1


 

K. J.

021.

5. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Velika Gorica

-Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo

2


 

D. B.

019.

5. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Velika Gorica

-Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo

3


 

J. T.

022.

5. Služba za gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo – Ispostava Velika Gorica

- Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo

4


 

M. K.

020.

6. Služba za gospodarstvo – Ispostava Vrbovec

-Samostalni/a upravni/a referent/ica za gospodarstvo

 

 


4. u 10,45 sati

 

REDNI BROJ

IME i PREZIME (inicijali)

ŠIFRA KANDIDATA


 

Naziv i redni broj radnog mjesta iz natječaja

1

T. S.

036.

4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad

-Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

2

G. Š-K.

037.

4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad

-Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

3

K. T.

031.

4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad

-Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

4

T. S.

032.

4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad

-Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

5

M. F.

033.

4. Služba za društvene djelatnosti – Ispostava Ivanić-Grad

-Upravni/a referent/ica za društvene djelatnosti

 

 

 
 
 Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru/intervjuu ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak razgovora/intervjua, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA