Služba za gospodarstvo

Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.