Služba za opću upravu

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove iz područja opće uprave.