STAMBENO ZBRINJAVANJE - LISTA PRVENSTVA

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
      URED DRŽAVNE UPRAVE U
       ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Služba za imovinsko - pravne posloveLista prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za 2014. godinu (LISTA 4.), sukladno čl. 8. st. 1. t. 4. Zakona o područjima posebne državne skrbiRbr.

IME I PREZIME

ČLANOVI OBITELJI

Br. bodova

PREDMET

OPĆINA

1.

MILIVOJ BLAŽEKOVIĆ

5

139

Lista 4

POKUPSKO

1.

ROBERT KRAMARIĆ

5

120

Lista 4

PISAROVINA

2.

MIRO BRADIĆ

4

102

Lista 4

POKUPSKO

2.

VLADIMIR HORVATIĆ

5

87

Lista 4

PISAROVINA

3.

DAMIR SELMAN

1

80

Lista 4

PISAROVINA